Wat is Hyperhydrose en Bromhydrose?

Welkom bij de stichting voor mensen die lijden aan Hyperhydrose en Bromhydrose.

 

Wat doen wij

De Stichting Hyperhydrose en Bromhydrose is een onafhankelijke liefdadige organisatie, die de levenskwaliteit van de overmatig zwetende kinderen, jongeren, mannen en vrouwen verbeteren wil.

Wat is Hyperhydrose en Bromhydrose en wanneer begint het?

Meestal start deze chronische aandoening Hyperhydrose en Bromhydrose, overmatig zweten en overmatig slechte lichaamsgeur, in de adolescentie, vanaf een jaar of 14.

Wereldwijd lijdt iets meer als 3 procent van de mensen aan deze aandoening, defect of ziekte. Deze aandoening, hangt van de graad af, gunt de patiënten meestal geen normaal leven, geen vriendschappen, geen partner en geen huwelijk, veel van de mensen die Hyperhydrose en Bromhydrose hebben, nemen of krijgen geen kinderen.

Buiten de aandoening zelf komen chronische ziektes bij als snel longontstekingen, huisaandoeningen als schimmel, ook psychische problemen als depressies, eenzaamheid, fobieën voor andere mensen en daardoor veel frustraties. Ook problemen op de werkplaats door de ziekte en mobbing c.q. bossing waardoor geen of weinig carrière gemaakt kan worden.

Hoofdtaak of onze missie

Onze belangrijkste taak is het opnemen voor deze patiënten, partners en familie, zodat men zich beter op het sociale vlak kan bewegen. Dit doen we door het bestrijden van het overmatig zweten. We zorgen voor adequate informatie aan patiënten, en gezondheidszorg.

Wij proberen de kennis over deze ziekte te stroomlijnen binnen Nederland en daarbuiten. We geven indicaties welke behandeling methodes en middelen er zijn. Niet alleen voor het overmatig zweten maar ook de nabehandeling en kompensatorisch zweten.

 

Belangrijke doelen

Wij als stichting willen de symptomen, de angsten, de bijkomende ziektes en aandoeningen, het buitensluiten van patiënten door het overmatige zweten met behulp van verbeterde informatie in een voor iedereen bereikbare knowledge base. Verder relevante voordrachten door bekende specialisten en het starten van zelfhulp groepen. Verder persberichten, wetenschappelijk onderzoek en brochures om iedereen duidelijk te maken dat overdadig zweten niet komt omdat men liegt, bang is enz. Wij hopen hiermee het begrip en medegevoel te stimuleren zodat niet alle moeite moet komen van de zijde van patienten. Maar dat relatief gezonde mensen begrijpen dat er ook velen zijn met aandoeningen waar men niets of weinig kan doen.

 

Hoe willen wij onze missie voltooien?

Belangrijk is dat er op wetenschappelijk gebied een masterplan komt zodat men de oorzaken in een vroeg stadium herkent, een juiste behandelingsmethode vind. Op dit moment is het onderzoek wereldwijd erg versnippert. Tevens moet worden gekeken hoe men de bijwerkingen en kompensatorisch zweten kan verminderen.

Ook bestaande behandelingsmethodes moeten worden verbeterd en men moet kijken naar alternatieve en nieuwe behandeling methodes en medicatie.

Om al deze wetenschappers, biologen, chemici, farmaceutische handel, chirurgen, dokters etc te helpen om de Hyperhydrose en Bromhydrose vakkundig te bestrijden hebben de patienten en de stichting uw hulp nodig.

Ook wij kijken over de grenzen wat de ervaringen zijn en hebben contact met vergelijkbare organisaties over de hele wereld.

Het begin is er

Vanaf vandaag, 16 januari 2016, zullen we de website verder uitbouwen en ontwikkelen. Het liefst met uw hulp.

 

Voor donaties (voorlopig): http://www.geef.nl/actie/altijd-zweten-is-geen-lol

 

Voor verdere informaties: info@stichtingbb-bh.nl